Jdi na obsah Jdi na menu
 

Slovníček cizích slov III.

Vertikální - (rozšíření), v závislosti na nadmořské výšce.
Vikariát - druhy systematicky blízké a biologicky shodné, které se nahrazují v sousedících areálech nebo v různých společenstvech v rámci jednoho areálu.
Viscerální - útrobní, týkající se vnitřností.
Vitální centra - nervové centrum pro životně důležitou funkci (mozková), např. dechová, pro srdeční činnost apod.
Vitelogeneze - tvorba žloutku v průběhu růstové fáze (oogeneze), tj. vývoje a vzniku vajíčka. U obratlovců vzniká většina vaječných bílkovin a fosfolopidů v játrech matky a je přenášena krví k rostoucímu oocytu jako vitelogin z něhož vznikají dvě hlavní složky žloutku lipovitelin a fosvitin.
Vlečné vlákno - hedvábné vlákno pavouka, které za sebou při pohybu stále nechává. Pro volně žijící pavouky je poměrně významné, protože umožnuje samcům najít samici.
Volvace - schopnost živočicha svinout se do kulovitého útvaru.
Vomeronasální - (oblast), týkající se kosti radličné a nosní. U plazů obsahuje Jacobsův orgán.
Vzdušnice - trubičky sloužící k výměně plynů u hmyzu a některých pavouků.

X
Xanthofor - chromatofor, žluté a červené pigmentové buňky.
Xenobióza - bydlení živočišného druhu v obydlí (hnízdě), jiného druhu.
Xerofilní - bot. suchomilný.
Xerofyl - živočich, který snáší extrémně suché podmínky.
Xerofyt - suchomilná rostlina.
Xerothermní - přizpůsobený životu v teplém a suchém prostředí.
Xylobiont - organismus žijící ve dřevě.
Xylofág - živočich živící se dřevem.

Z
Zonálnost - pásmovitost vegetace na Zemi, podmíněná makroklimatickými rozdíly ve směru rovnoběžek. Rozlišujeme klimatická pásma arktická, boreální (severská), temperátní (mírná), meridionální (středozemská), subtropická, tropická, na jižní polokouli austrální a antarktické.
Zoocenologie - nauka o společenstvech živočichů.
Zoocenóza - živočišné společenstvo.
Zoochlorea - zelená řasa žijící symbioticky v buňkách bezobratlých živočichů.
Zoocid - pesticid k hubení živočichů.
Zoofagní - živočichové živící se živočišnou potravou, masožravci.
Zoogamie - zvěrosnubnost - pyl je přenášen živočichy (zejména hmyzem - entomofilie).
Zoogeografie - věda o rozšíření živočichů na zemi.
Zoogeneze - vývoj živočišstva.
Zoochorní - rostliny přizpůsobené k rozšiřování semen nebo plodů živočichy .
Zoologie - nauka o živočišstvu.

 

Zpracoval Ivan Šrámek (jeden ze členů bývalého Crocodylus Brno) - s jeho svolením publikováno na mojich webových sránkách. Děkuji Ivane!