Go to content Go to menu
 

united_kingdom.jpg

Top Quality Captive Bred Reptiles

 

Jmenuji se Luděk Opočenský, bydlím ve Varnsdorfu, okr. Děčín, v České republice.

My name is Ludek Opocensky, I live in Varnsdorf, township Decin, Czech Republic.

 

Vítejte na mých webových stránkách terareptilium.cz. Děkuji za návštěvu na mém webu. Tyto stránky jsou věnovány mému zájmovému chovu terarijních zvířat, zejména chovu  užovkovitých hadů rodu Lampropeltis, Pantherophis, Heterodon a želv Testudo hermanni. Moji plazi pocházejí od předních chovatelů z České republiky, Slovenska, Německa, Anglie a USA.

Welcome to my website terareptilium.cz. Thank you for visiting my website. These pages are devoted to my hobby, breeding terrarium animals, especially breeding snakes of the genus Lampropeltis, Pantherophis, Heterodon and tortoises Testudo hermanni. My reptiles come from leading breeders of the Czech Republic, Slovakia, Germany, England and the USA.

 

Chovu korálovek a užovek se věnuji od roku 1990. Zaměřuji se především na barevné a vzácné formy. Chovu Heterodon  nasicus se věnuji 3 roky, chovu želv Testudo hermanni 5 let.

My breeding of Lampropeltis and other Colubrids snakes and I deal with since 1990. The focus is mainly on color a rare form. Breeding Heterodon nasicus is devoted 3 years, breeding turtles Testudo hermanni 5 years.

 

Na webových stránkách v odkazu Moji hadi /Our snakas/ najdte  kolekci mnou chovaných hadů (bude doplněno), v odkazu Nabídka /Available/ jsou odchovy a nabídka zvířat a v odkazu Kontakt /Contact/ je případný kontak na mně.

The website link in My snakes /Our snakas/ find a collection of snakes kept me (to be completed), in reference to Offer /Available/ litters and are offering animals and Links Contact /Contact/ is possible contacted me.

 

Není třeba úplný překlad webových stránek. V rubrice Odkazy/Links/, najdete spoustu potřebných informací, ve Vašem mateřském jazyce, v odkazech na webové stránky zahraničních chovatelů. Též v některých rubrikách jsou odkazy v anglickém jazyce.

It is not necessary to complete translation of websites. In the section Links /Links/, you'll find plenty of essential information in your native language in links to websites of foreign breeders. Also, some sections are references in English.

 

Všechna dostupná zvířata z nabídky mohu dopravit na burzu v Hammu "Reptile Show" v Německu nebo na burzy v Praze "Živá exotika" v České republice.

All animals available from the menu can be transported to the exchange Hamm "Reptile Show" in Germany or reptile exhibitions in Prague "Živá exotika", Czech Republic.